Artykuły tematyczne


Niekonwencjonalne badania skuteczności hamowania w Stacji Kontroli Pojazdów

W artykule przedstawiono niekonwencjonalne badania skuteczności hamowania samochodu na stanowisku diagnostycznym. Na podstawie przeprowadzonych badań określono wpływ ciężaru samochodu na skuteczność hamowania. Dokonano analizy porównania zmierzonego wskaźnika sku­teczności hamowania i...
Podczas powypadkowego badania pojazdu na stanowisku diagnostycznym należy wyznaczyć rzeczywisty wskaźnik skuteczności hamowania, który zależy od rzeczywistej masy pojazdu (razem kierowcą), a nie od dopuszczalnej masy całkowitej.

Tabela opłat – tekst jednolity

Szanowni Państwo, w Dzienniku Ustaw z 6 czerwca 2023 roku pod pozycją 1070 ukazało się obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia...
CAP4350 Czytnik informacji diagnostycznych do układu OBDII 24V (1)

Czy ustawianie świateł w pojazdach samochodowych na SKP jest legalne ?

Tak, ustawianie świateł w pojazdach samochodowych na Stacjach Kontroli Pojazdów jest legalne. W wielu krajach, w tym w Polsce, stacje kontroli pojazdów oferują takie usługi, a ich pracownicy są szkoleni...
Urzadzenie do kontroli swiatel na stacji kontroli pojazdow

Kto może zostać Diagnostą Samochodowym?

Kim jest Diagnosta Samochodowy Diagnosta Samochodowy to osoba z uprawnieniami Diagnosty Samochodowego zatrudniona na Stacji Kontroli Pojazdów. Osoba taka  w środowisku motoryzacyjnym postrzegana jest jako ekspert w dziedzinie znajomości pojazdów...