Po zapoznaniu się z pismem SITK RP z Krosna z dnia 7 grudnia 2023 roku związanym z archaicznymi opłatami za badania techniczne pojazdów oraz niesprawiedliwym karaniem diagnostów samochodowych kierowane są obecnie przez Posłów na Sejm RP stosowne pisma do Ministra Infrastruktury w przedmiotowych sprawach. Zostały również złożone interpelacje nr 269, 270, 327, 396, 495, 536, 740, 757 i 775.

NIGDY żaden z podmiotów w Polsce nie wpłynął na złożenie tak wielu interpelacji związanych ze zmianą tak ważnych przepisów istotnych dla wszystkich właścicieli SKP i diagnostów samochodowych w Polsce.

Dodatkowo, na różnych portalach informacyjnych pojawiło się w styczniu br. bardzo dużo publikacji dotyczących wnioskowanych przez nas zmian – wiele z nich wskazuje, że sugerując się zależnościami wynikającymi z minimalnego wynagrodzenia z przed 20 lat i obecnego minimalnego wynagrodzenia – opłata za okresowe badanie techniczne samochodu osobowego mogłaby wynosić 505 zł. Przypominamy, iż w marcu 2020 r. złożyliśmy stosowną petycję do Premiera RP i wskazaliśmy w niej, że już wówczas opłaty za badania techniczne pojazdów powinny wzrosnąć o co najmniej 100%.

źródło: https://www.dlid.pl/wyjasnianie-spraw.html


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *