Kim jest Diagnosta Samochodowy

Diagnosta Samochodowy to osoba z uprawnieniami Diagnosty Samochodowego zatrudniona na Stacji Kontroli Pojazdów. Osoba taka  w środowisku motoryzacyjnym postrzegana jest jako ekspert w dziedzinie znajomości pojazdów samochodowych oraz przepisów związanych w ich prawnym funkcjonowaniem.

Czym się zajmuje Diagnosta Samochodowy

Zadaniem Diagnosty ,który jest zatrudniony na SKP lub OSKP jest precyzyjne i dokładne określenie stanu technicznego badanego pojazdu w Stacji Kontroli Pojazdów. Oceny stanu technicznego i prawnego dokonuje się na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, ustaw i rozporządzeń w ,którym dokładnie określone są kryteria jakie powinien spełnić pojazd przedstawiony do badania technicznego.  Dodatkowo Uprawniony Diagnosta wykonuje badania pojazdów nauki jazdy, pojazdów wyposażonych w instalacje gazowe LPG CNG, pojazdów do przewozu materiałów niebezpiecznych ADR, autobusów 100 i wiele innych.

Uprawnionym Diagnostą Samochodowym może zostać osoba, która:

a) posiada wyższe lub średnie wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej lub o specjalności innej niż samochodowa,

b) posiada udokumentowaną praktykę w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie)

naprawy pojazdów na stanowisku naprawy lub kontroli pojazdów; praktyka powinna wynosić co najmniej pół roku w przypadku wykształcenia wyższego technicznego o specjalności samochodowej lub jeden rok dla wykształcenia wyższego technicznego o specjalności innej niż samochodowa; praktyka musi być dwukrotnie dłuższa w przypadku wykształcenia średniego technicznego,

c) ukończyła wymagane szkolenie i uzyskała zaświadczenie o ukończeniu szkolenia (z jednym wyjątkiem),

d) zdała egzamin kwalifikacyjny i uzyskała zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu,

e) uzyskała uprawnienie diagnosty do wykonywania badań technicznych

Gdzie szukać informacji o kursach i egzaminach na Diagnostę Samochodowego

Najprostszym i najskuteczniejszym sposobem jest wpisanie frazy „kurs na diagnostę samochodowego” w wyszukiwarce internetowej z dopiskiem miasta w ,którym chcielibyśmy odbyć taki kurs. Aktualnie ilość ośrodków oferujących kursy się  systematycznie zwiększa ,a chętnych osób chcących przystąpić do kursów przybywa. Po odbytym kursie zapoznajemy się z zasadami przystąpienia do egzaminu i zapisujemy się na niego według wytycznych ,które można znaleźć na stronie internetowej Transportowego Dozoru Technicznego.  Po zdaniu egzaminu z dokumentami egzaminacyjnymi i dokumentami potwierdzającymi nasze wykształcenie udajemy się do właściwego Urzędu miasta w celu uzyskania pełnych uprawnień i otrzymaniu unikatowego numeru diagnosty. Po otrzymaniu numeru diagnosty właściwego dla danego miasta możemy przystąpić do poszukiwania pracy jako Diagnosta Samochodowy.